Prevádzkovateľ portálu profibar.eu je spoločnosť ProDES s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom. Spoločnosť vznikla v roku 2003,pracovníci spoločnosti majú však skúsenosti z oblasti zariaďovania gastronomických prevádzok už od roku 1998.

Portál profibar.eu je zameraný na dovoz a distribúciu kvalitných produktov a polotovarov pre gastronomické prevádzky.

ProDES, s.r.o.

Jilemnického 39

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Identifikačné údaje:

IČO: 36343692

DIČ: 2021990520

IČ DPH: SK2021990520

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 15584/R. (Výpis z OR)

Kontakty

GPS: N48.75191° E17.82708°

tel., fax: +421 32 7711836

mobil: +421 907 566721

e-mail: info@profibar.eu

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01  Prievidza

tel.: 046/5422771

fax: 046/5420685