KONTAKTY
KONTAKTY

ProDES, s.r.o.

Jilemnického 39
915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Identifikačné údaje:

IČO: 36343692

DIČ: 2021990520

IČ DPH: SK2021990520

 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,

oddiel Sro, vložka č. 15584/R. (Výpis z OR)

 

GPS: N48.75191°

E17.82708°

tel., fax: +421 32 7711836
mobil: +421 907 566721

e-mail: info@profibar.eu

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01  Prievidza

tel.: 046/5422771

fax: 046/5420685